استخر پنج آذر

5azar - استخر پنج آذر

آدرس : تهران ، بزرگراه بسیج، روبروی بزرگراه شهید محلاتی (آهنگ)، خیابان شهید فهمیده، مجتمع 5 آذر

استخر 5 آذر ، تهران

Tel : 021-33239602-35949222