پارک آبی ساحل خلیج فارس

sahel khalije fars - پارک آبی ساحل خلیج فارس

آدرس : کرج، جاده ملارد، سه راه اندیشه، بهاره شرقی، نرسیده به میدان

پارک آبی ساحل خلیج فارس، سه راه اندیشه

Tel : 65102001 - 6