استخر سروش

sorosh - استخر سروش

آدرس : تهران ، یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، ضلع غربی میدان سلماس

استخر سروش ، یوسف آباد ، مخصوص بانوان

Tel : 021 88335046