استخر کارگر نژاد

kargar nejad - استخر کارگر نژاد

آدرس : تهران ، خیابان دربند ، خیابان اسداللهی بالاتر از سازمان آب ، بن بست محرابیان ، مجموعه ورزشی بین الملل

استخر کارگر نژاد ، دربند

Tel : 021 22748508