استخر شرکت فرودگاههای کشور

forodgah haye keshvar - استخر شرکت فرودگاههای کشور

آدرس : تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خیابان معراج ، جنب دانشکده صنعت هوایی

استخر شرکت فرودگاههای کشور ، فرودگاه مهرآباد

Tel : 021 61022634