استخر نرگس (قم)

Narges - استخر نرگس (قم)

آدرس : قم - زنبیل آباد ،خیابان یاسمن ، بوستان نرگس ، استخر نرگس

استخر نرگس - بوستان نرگس (مخصوص بانوان)

Tel : 025-32910353