استخر گل سنگ

gole sang - استخر گل سنگ

آدرس : تهران، نیاوران ، سه راه یاسر ، خیابان آیت ا.. محمودی ، کوچه فرید ، نبش صدر

استخر گل سنگ - نیاوران

Tel : 021 22704070