استخر صنایع الکترونیک (شیراز)

Sanaye Electoronic - استخر صنایع الکترونیک (شیراز)

آدرس : شیراز - بلوار میرزای شیرازی ،میدان صنایع

استخر صنایع الکترونیک -میدان صنایع

Tel : 071-36250009