استخر شهدای غواص (همدان)

Shohaday e Ghavas - استخر شهدای غواص (همدان)

آدرس : همدان -انتهای خیابان سعیدیه ،جنب دبیرستان علامه حلی

استخر شهدای غواص -سعیدیه

Tel : 081-38215633