استخر بهمن (آقایان) مشهد

Bahman e Puya - استخر بهمن (آقایان) مشهد

آدرس : مشهد -بلوار مصلا ،مصلا 16

استخر دو قلوی بهمن پویا (22 بهمن) - بلوار مصلا، مخصوص آقایان

Tel : 051-33658931