استخر توانیر(نیشابور)

Tavanir - استخر توانیر(نیشابور)

آدرس : نیشابور -سی متری طالقانی ،بعد از کلانتری11

استخر توانیر -سی متری طالقانی

Tel : 051-42240112-3