استخر هتل مارال (کلاردشت)

Hotel Maral - استخر هتل مارال (کلاردشت)

آدرس : مازندران -کلاردشت،خیابان پاسداران ،روبروی دادگستری

استخر هتل مارال -خیابان پاسداران

Tel : 011-52621130-4