استخر اشکان (کرمان)

Ashkan - استخر اشکان (کرمان)

آدرس : کرمان -بلوار هوانیروز ،بلوار غدیر 2 ،خیابان لاله شمالی 4

استخر اشکان -بلوار هوانیروز

Tel : 034-32811739