استخر هتل مدینه الرضا(آقایان)مشهد

Madinat olreza - استخر هتل مدینه الرضا(آقایان)مشهد

آدرس : مشهد- خیابان شیرازی ، شیرازی3، هتل مدینه الرضا طبقه 1

استخر هتل مدینه الرضا -خیابان شیرازی، مخصوص آقایان

Tel : 051-32296075-32212121