نوروز 1396 - استخریار

لیست استخرهای تبريز

29 Bahman - استخر 29 بهمن (تبریز)
نمایش جزئیات

استخر 29 بهمن (تبریز)

استخر 29 بهمن - باغ شمال

Abadgaran - استخر آبادگران (تبریز)
نمایش جزئیات

استخر آبادگران (تبریز)

استخر آبادگران - خیابان شهید جدیری

bab alhavaeg - استخر باب الحوائج (تبریز)
نمایش جزئیات

استخر باب الحوائج (تبریز)

استخر باب الحوائج -کوی شهید جاوید

Park e Abi - استخر پارک آبی ( تبریز)
نمایش جزئیات

استخر پارک آبی ( تبریز)

استخر پارک آبی - خیابان توحید

Payam - استخر پیام (تبریز)
نمایش جزئیات

استخر پیام (تبریز)

استخر پیام مخابرات -زعفرانیه

Resalat - استخر رسالت (تبریز)
نمایش جزئیات

استخر رسالت (تبریز)

باشگاه رسالت -خیابان رسالت

Rezvan - استخر رضوان (تبریز)
نمایش جزئیات

استخر رضوان (تبریز)

استخر رضوان -چهارراه لاله

Zamzam - استخر زمزم (آقایان) تبریز
نمایش جزئیات

استخر زمزم (آقایان) تبریز

استخر زمزم - آزاد راه زنجان- تبریز(مخصوص آقایان)

Sahel - استخر ساحل (آقایان) تبریز
نمایش جزئیات

استخر ساحل (آقایان) تبریز

باشگاه ساحل -خیابان آذربایجان ( مخصوص آقایان)

Sahand - استخر سهند (تبریز)
نمایش جزئیات

استخر سهند (تبریز)

استخر سهند -خیابان ورزش

Sina - استخر سینا (تبریز)
نمایش جزئیات

استخر سینا (تبریز)

استخر سینا - خیابان مارالان

X

چت آنلاین با تلگرام