نوروز 1396 - استخریار

لیست استخرهای مشهد

Abi Hashtom - استخر آبی هشتم (مشهد)
نمایش جزئیات

استخر آبی هشتم (مشهد)

استخر آبی هشتم -بلوار حجاب

Aseman - استخر آسمان (مشهد)
نمایش جزئیات

استخر آسمان (مشهد)

استخر آسمان -بزرگراه غدیر

Armaghan - استخر ارمغان (بانوان) مشهد
نمایش جزئیات

استخر ارمغان (بانوان) مشهد

استخر دوقلوی ارمغان (بانوان) -خیابان رسالت

Armaghan - استخر ارمغان( آقایان) مشهد
نمایش جزئیات

استخر ارمغان( آقایان) مشهد

استخر دوقلوی ارمغان (آقایان) - رسالت

Bahman e Puya - استخر بهمن (آقایان) مشهد
نمایش جزئیات

استخر بهمن (آقایان) مشهد

استخر دو قلوی بهمن پویا (22 بهمن) - بلوار مصلا، مخصوص آقایان

Bahman e Puya - استخر بهمن (بانوان) مشهد
نمایش جزئیات

استخر بهمن (بانوان) مشهد

استخر دو قلوی بهمن پویا (22 بهمن) - بلوار مصلا، مخصوص بانوان

Danesh Amoz - استخر دانش آموز (مشهد)
نمایش جزئیات

استخر دانش آموز (مشهد)

استخر دانش آموز -بلوار دانشجو

Rad - استخر راد (آقایان) مشهد
نمایش جزئیات

استخر راد (آقایان) مشهد

استخر راد -خیابان نوفل لوشاتو (مخصوص آقایان)

Sazman e  Ab - استخر سازمان آب (مشهد)
نمایش جزئیات

استخر سازمان آب (مشهد)

مجموعه آبی شهید عباسپور- بلوار پیروزی

Sajjad - استخر سجاد (مشهد)
نمایش جزئیات

استخر سجاد (مشهد)

مجموعه ورزشی سجاد -بلوار سجاد

Bargh - استخر صنعت برق (خراسان رضوی)
نمایش جزئیات

استخر صنعت برق (خراسان رضوی)

مجموعه آبی صنعت برق -وکیل آباد

Farhang - استخر فرهنگ (مشهد)
نمایش جزئیات

استخر فرهنگ (مشهد)

استخر فرهنگ - بلوار حجاب

X

چت آنلاین با تلگرام