نوروز 1396 - استخریار

لیست استخرهای استان سمنان

Esar - استخر ایثار (سمنان)
نمایش جزئیات

استخر ایثار (سمنان)

مجموعه فرهنگی ورزشی توانبخشی ایثار -میدان استاندارد

TakhTi - استخر تختی(ایوانکی)
نمایش جزئیات

استخر تختی(ایوانکی)

استخر تختی - خیابان استخر

Somayeh - استخر سمیه(بانوان) شاهرود
نمایش جزئیات

استخر سمیه(بانوان) شاهرود

استخر سمیه -خیابان فروغی بسطامی

Shohada - استخر شهدای بسطام (شاهرود)
نمایش جزئیات

استخر شهدای بسطام (شاهرود)

استخر شهدای بسطام -اتوبان شاهرود -بسطام

Shahid Tarani - استخر شهید ترانی (سمنان)
نمایش جزئیات

استخر شهید ترانی (سمنان)

مجموعه ورزشی شهید ترانی- مهدی شهر، بلوار کارگر

Ghaem - استخر قائم (سمنان)
نمایش جزئیات

استخر قائم (سمنان)

استخر قائم -بلوار ورزش

Mooj - استخر موج (آقایان)شاهرود
نمایش جزئیات

استخر موج (آقایان)شاهرود

استخر موج -خیابان دانشگاه

N00r - استخر نور (سمنان)
نمایش جزئیات

استخر نور (سمنان)

استخر نور -میدان استاندارد

X

چت آنلاین با تلگرام