نوروز 1396 - استخریار

لیست استخرهای شيراز

Azadi - استخر آزادی (شیراز)
نمایش جزئیات

استخر آزادی (شیراز)

استخر آزادی - شهرک سجادیه

ehsan - استخر احسان (آقایان) شیراز
نمایش جزئیات

استخر احسان (آقایان) شیراز

مجتمع آموزشی فرهنگی احسان -فرهنگ شهر (مخصوص آقایان)

Olampik - استخر المپیک (شیراز)
نمایش جزئیات

استخر المپیک (شیراز)

پارک آبی المپیک - ورودی لونا پارک

Engelab - استخر انقلاب (شیراز)
نمایش جزئیات

استخر انقلاب (شیراز)

استخر انقلاب -بلوار چمران

Bargh Shiraz - استخر برق (شیراز)
نمایش جزئیات

استخر برق (شیراز)

استخر برق - بلوار رازی

Beasat - استخر بعثت (شیراز)
نمایش جزئیات

استخر بعثت (شیراز)

باشگاه ورزشی بعثت -بلوار ارتش

Payam  - استخر پیام (شیراز)
نمایش جزئیات

استخر پیام (شیراز)

استخر پیام مخابرات - خیابان قصر دشت

hejab - استخر حجاب (بانوان) شیراز
نمایش جزئیات

استخر حجاب (بانوان) شیراز

مجموعه ورزشی حجاب -بلوار بعثت

Sanaye Electoronic - استخر صنایع الکترونیک (شیراز)
نمایش جزئیات

استخر صنایع الکترونیک (شیراز)

استخر صنایع الکترونیک -میدان صنایع

Oghab - استخر عقاب (شیراز)
نمایش جزئیات

استخر عقاب (شیراز)

استخر عقاب -خیابان مدرس

Fajr - استخر فجر (شیراز)
نمایش جزئیات

استخر فجر (شیراز)

استخر فجر- بلوار پاسداران

X

چت آنلاین با تلگرام