نوروز 1396 - استخریار

لیست استخرهای قم

Alvand - استخر الوند (قم)
نمایش جزئیات

استخر الوند (قم)

استخر الوند - سی متری هنرستان

Esar - استخر ایثار (قم)
نمایش جزئیات

استخر ایثار (قم)

مجتمع توانبخشی ایثار -خیابان کرامت

Hejab - استخر حجاب (قم)
نمایش جزئیات

استخر حجاب (قم)

استخر حجاب -نیروگاه

Darya - استخر دریا (قم)
نمایش جزئیات

استخر دریا (قم)

استخر دریا - فلکه شهر قائم

Shahid beheshti - استخر شهید بهشتی(قم)
نمایش جزئیات

استخر شهید بهشتی(قم)

مجموعه ورزشی شهید بهشتی - شهرک پردیسان

Ghadir - استخر غدیر (قم)
نمایش جزئیات

استخر غدیر (قم)

استخر غدیر -خیابان نواب

Ferdos - استخر فردوس (قم)
نمایش جزئیات

استخر فردوس (قم)

استخر فردوس - بلوار محمود نژاد

GHasr e Abi - استخر قصر آبی (قم)
نمایش جزئیات

استخر قصر آبی (قم)

استخر قصرآبی -شهر پردیسان

Maryam - استخر مریم (قم)
نمایش جزئیات

استخر مریم (قم)

استخر مریم -بلوار شهید آذر

Narges - استخر نرگس (قم)
نمایش جزئیات

استخر نرگس (قم)

استخر نرگس - بوستان نرگس (مخصوص بانوان)

Noor - استخر نور (قم)
نمایش جزئیات

استخر نور (قم)

مجتمع ورزشی نور -نیروگاه

Velayat - استخر ولایت (قم)
نمایش جزئیات

استخر ولایت (قم)

استخر ولایت -بلوار غدیر

X

چت آنلاین با تلگرام