نوروز 1396 - استخریار

لیست استخرهای استان کرمان

Orkideh - استخر ارکیده (جیرفت)
نمایش جزئیات

استخر ارکیده (جیرفت)

استخر ارکیده-شهرک صنعتی

Ashkan - استخر اشکان (کرمان)
نمایش جزئیات

استخر اشکان (کرمان)

استخر اشکان -بلوار هوانیروز

Olampik - استخر المپیک (کرمان)
نمایش جزئیات

استخر المپیک (کرمان)

استخر المپیک -بلوار شیراز

Boshra - استخر بشری (کرمان)
نمایش جزئیات

استخر بشری (کرمان)

مجموعه ورزشی بشری -خیابان ادیب

Cheshmeh - استخر چشمه (کرمان)
نمایش جزئیات

استخر چشمه (کرمان)

مجموعه تفریحی ورزشی چشمه -بلوار هوانیروز

Laleh - استخر لاله (کرمان)
نمایش جزئیات

استخر لاله (کرمان)

استخر لاله -خیابان شهید کامیاب

Morvarid - استخر مروارید (کرمان)
نمایش جزئیات

استخر مروارید (کرمان)

استخر مروارید- خیابان شهید قرنی

neshat - استخر نشاط (کرمان)
نمایش جزئیات

استخر نشاط (کرمان)

استخر نشاط -خیابان شریعتی

Havanirooz - استخر هوانیروز (کرمان)
نمایش جزئیات

استخر هوانیروز (کرمان)

مجموعه ورزشی هوانیروز - شهرک هوانیروز

Laleh - استخرلاله (مشهد)
نمایش جزئیات

استخرلاله (مشهد)

استخر لاله -بلوار فکوری

Daryadelan - مجموعه آبی دریادلان (سیرجان)
نمایش جزئیات

مجموعه آبی دریادلان (سیرجان)

مجموعه آبی دریا دلان -بلوار امام رضا

X

چت آنلاین با تلگرام