نوروز 1396 - استخریار

لیست استخرهای استان کرمانشاه

Alahiyeh - استخر الهیه  (کرمانشاه)
نمایش جزئیات

استخر الهیه (کرمانشاه)

استخر الهیه - خیابان الهیه

Andisheh - استخر اندیشه (بانوان) کرمانشاه
نمایش جزئیات

استخر اندیشه (بانوان) کرمانشاه

مجموعه ورزشی اندیشه - چهارراه گلستان (مخصوص بانوان)

Baran - استخر باران (آقایان ) کرمانشاه
نمایش جزئیات

استخر باران (آقایان ) کرمانشاه

استخر باران -بلوار عشایر (مخصوص آقایان)

Zarrin - استخر زرین (آقایان) کرمانشاه
نمایش جزئیات

استخر زرین (آقایان) کرمانشاه

استخر زرین -کمربندی غربی (مخصوص آقایان)

Zarrin - استخر زرین (بانوان) کرمانشاه
نمایش جزئیات

استخر زرین (بانوان) کرمانشاه

استخر زرین -کمربندی غربی (مخصوص بانوان)

Hotel parsiyan - استخر هتل پارسیان (کرمانشاه)
نمایش جزئیات

استخر هتل پارسیان (کرمانشاه)

استخر هتل پارسیان -بلوار شیرودی

X

چت آنلاین با تلگرام