نوروز 1396 - استخریار

لیست استخرهای منطقه2 تهران

atiran - استخر آتیران
نمایش جزئیات

استخر آتیران

استخر آتیران ،شهرک آتی ساز

arikeh_ma - استخر اریکه ایرانیان(آقایان)
نمایش جزئیات

استخر اریکه ایرانیان(آقایان)

استخر اریکه ایرانیان - شهرک غرب

arikeh_fe - استخر اریکه ایرانیان(بانوان)
نمایش جزئیات

استخر اریکه ایرانیان(بانوان)

استخر اریکه ایرانیان مخصوص بانوان - شهرک غرب

bagh saba - استخر باغ صبا
نمایش جزئیات

استخر باغ صبا

استخر باغ صبا ، مجموعه رفاهی ورزشی باغ صبا ، میدان پونک

parnian - استخر پرنیان
نمایش جزئیات

استخر پرنیان

نزدیک فلکه صادقیه ، خیابان ستارخان

toohid_ma - استخر توحید(آقایان)
نمایش جزئیات

استخر توحید(آقایان)

استخر مجموعه ورزشی توحید ، برق آلستوم، مخصوص آقایان

toohid_fe - استخر توحید(بانوان)
نمایش جزئیات

استخر توحید(بانوان)

استخر مجموعه ورزشی توحید ، برق آلستوم، مخصوص بانوان

Heydar Baba - استخر حیدر بابا
نمایش جزئیات

استخر حیدر بابا

استخر حیدر بابا -میدان پونک

DaneshgaheSharif - استخر دانشگاه شریف
نمایش جزئیات

استخر دانشگاه شریف

استخر دانشگاه شریف - میدان تیموری

danial - استخر دانیال
نمایش جزئیات

استخر دانیال

استخر دانیال ، شهرک غرب ، مخصوص آقایان

Zarafshan - استخر زرافشان
نمایش جزئیات

استخر زرافشان

مجموعه ورزشی زرافشان -شهرک غرب

X

چت آنلاین با تلگرام