نوروز 1396 - استخریار

لیست استخرهای منطقه13 تهران

alborz - استخر البرز
نمایش جزئیات

استخر البرز

استخر البرز ، میدان امام حسین

berghe tehran - استخر برق تهران
نمایش جزئیات

استخر برق تهران

استخر مجموعه ورزشی برق تهران ، میدان شهدا

bahar - استخر بهار
نمایش جزئیات

استخر بهار

استخر بهار ، پیروزی

pirozi - استخر پیروزی
نمایش جزئیات

استخر پیروزی

استخر پیروزی - خیابان پیروزی

toranj - استخر ترنج
نمایش جزئیات

استخر ترنج

استخر ترنج - تهران نو

khayyam - استخر خیام
نمایش جزئیات

استخر خیام

استخر خیام ، میدان امام حسین

roh allah - استخر روح الله
نمایش جزئیات

استخر روح الله

استخر روح الله ، پیروزی

abbas jadidi - استخر عباس جدیدی
نمایش جزئیات

استخر عباس جدیدی

مجموعه ورزشی عباس جدیدی - پیروزی

Fath olmobin - استخر فتح المبین
نمایش جزئیات

استخر فتح المبین

استخر فتح المبین -میدان شهید باکری

Forat - استخر فرات
نمایش جزئیات

استخر فرات

استخر فرات ، میدان امامت

X

چت آنلاین با تلگرام