استخر پرسپولیس (درفشی فر)
استخر پرسپولیس ، آیت اله کاشانی
استخر سوریان
استخر سوریان ، شهر ری
استخر سرسره آبی پیروزی
استخر سرسره آبی ، پیروزی ، نبرد
استخر هتل بزرگ ارم(بانوان)
استخر هتل بزرگ ارم مخصوص بانوان
استخر جانبازان(آقایان)
استخر جانبازان مخصوص آقایان - دوراهی قپان
استخر فجر دانشگاه شهید بهشتی
استخر فجر دانشگاه شهید بهشتی ، ولنجک
استخر پیام مخابرات (شیراز)
استخر پیام مخابرات - خیابان قصر دشت
استخر شهدای آزادی(بانوان)
استخر شهدای آزادی مخصوص بانوان- خیابان آزادی
استخر خرمشاد
استخر خرمشاد ، اتوبان همت غربی
استخر اریکه ایرانیان(بانوان)
استخر اریکه ایرانیان مخصوص بانوان - شهرک غرب
استخر الغدیر
استخر غدیر ، شهرک چشمه
استخر دانشگاه شریف (بانوان)
استخر دانشگاه شریف - میدان تیموری (مخصوص بانوان)
X

ربات هوشمند استخریار