استخر سرسره آبی پیروزی
استخر سرسره آبی ، پیروزی ، نبرد
استخر شهدای آزادی(بانوان)
استخر شهدای آزادی مخصوص بانوان- خیابان آزادی
استخر پیام مخابرات
استخر پیام مخابرات، تهران، سید خندان
استخر جانبازان(آقایان)
استخر جانبازان مخصوص آقایان - دوراهی قپان
استخر خرمشاد
استخر خرمشاد ، اتوبان همت غربی
استخر یاد یاران(آقایان)
استخر یاد یاران ، مخصوص آقایان - نواب
استخر پردیس فرمانیه
استخر پردیس فرمانیه (بانک مسکن سابق) ، فرمانیه
استخر اریکه ایرانیان(بانوان)
استخر اریکه ایرانیان مخصوص بانوان - شهرک غرب
استخر الغدیر
استخر غدیر ، شهرک چشمه
استخر سپیدار
استخر سپیدار -میدان پاستور
استخر موج خورشید
استخر موج خورشید - صادقیه
استخر شکوفه
استخر شکوفه ، هفده شهریور
X

ربات هوشمند استخریار