استخر هتل بزرگ ارم(آقایان)
استخر هتل بزرگ ارم مخصوص آقایان - اتوبان حقانی
استخر برق تهران
استخر مجموعه ورزشی برق تهران ، میدان شهدا
استخر انقلاب (اصفهان)
استخر انقلاب -دروازه شیراز
استخر انقلاب (شیراز)
استخر انقلاب -بلوار چمران
استخر مهرورزان
استخر مهرورزان ، اتوبان آهنگ
استخر عباس جدیدی
مجموعه ورزشی عباس جدیدی - پیروزی
استخر سپیدار
استخر سپیدار -میدان پاستور
استخر خیام
استخر خیام ، میدان امام حسین
استخر شاهین (روباز)
استخر شاهین ،میدان هلال احمر
استخر سپهر
استخر سپهر - بلوار مرزداران
استخر اریکه ایرانیان (آقایان)
استخر اریکه ایرانیان - شهرک غرب
استخر رفاه
استخر مجتمع فرهنگی رفاه، میدان بهارستان
X

ربات تلگرام(بتا)