استخر دانشگاه شریف (بانوان)

DaneshgaheSharif - استخر دانشگاه شریف (بانوان)

آدرس : تهران، بزرگراه شیخ فضل الله ،نرسیده به پل یادگار امام ،خروجی بلوار تیموری ،میدان تیموری، بلوار صالحی، کوچه گلستان، استخر دانشگاه شریف

استخر دانشگاه شریف - میدان تیموری (مخصوص بانوان)

Tel : 021 66069647