استخر سان رایز

sunrise - استخر سان رایز

آدرس : تهران، اتوبان چمران شمالی، جنب نمایشگاه بین المللی، مجموعه ورزشی انقلاب

استخر سان رایز، مجموعه ورزشی انقلاب، مخصوص بانوان

Tel : 021 26217470