استخر پاسارگاد

pasargad - استخر پاسارگاد

آدرس : کرج ،جاده ملارد، روبروی شهرداری، بلوار آزادگان، خیابان آزادگان جنوبی

استخر پاسارگاد ،کرج ، جاده ملارد

Tel : 65118228-9