استخر فجر ولنجک

آدرس : تهران، ولنجک، میدان یاسمین، انتهای خیابان عدالت، روبروی مدرسه عدالت

استخر فجر دانشگاه شهید بهشتی ، ولنجک

Tel : 021 29902944