استخر اسوه

osveh - استخر اسوه

آدرس : تهران، فلکه دوم تهرانپارس، ابتدای خیابان جشنواره، خیابان اخوت جنوبی، مجموعه ورزشی شهید عراقی

استخر مجموعه ورزشی شهید عراقی(اسوه) ، فلکه دوم تهرانپارس

Tel : 021 77296669