استخر ستاره (اصفهان)

Setare - استخر ستاره (اصفهان)

آدرس : اصفهان -خیابان طالقانی ،بعد از چهار راه زاهد ،کوچه پنجم

استخر ستاره -خیابان طالقانی

Tel : 031-32356577