استخر رسالت تبریز

آدرس : تبریز - خیابان رسالت ،جنب مخابرات شهید باکری ، پشت مجتمع فلزکاران

باشگاه رسالت - تبریز، خیابان رسالت

Tel : 041-34471847-46