استخر دریا (قم)

Darya - استخر دریا (قم)

آدرس : قم -فلکه شهر قائم ،جاده قم-کاشان ،نرسیده به سه راه جمکران ، میدان بقیه الله

استخر دریا - فلکه شهر قائم

Tel : 025-37209925