استخر پارک آبی ( تبریز)

Park e Abi - استخر پارک آبی ( تبریز)

آدرس : تبریز - شهرک یاخچیان ،خیابان توحید

استخر پارک آبی - خیابان توحید

Tel : 041-33853040