استخر هتل پارس (شیراز)

Pars hotel - استخر هتل پارس (شیراز)

آدرس : شیراز - خیابان کریم خان زند ،روبروی باغ شاه

استخر هتل پارس -خیابان زند

Tel : 071-32332255