استخر هتل پرسپولیس شیراز

آدرس : شیراز - چهارراه حافظیه ،نرسیده به میدان اطلسی

استخر هتل پرسپولیس - چهارراه حافظیه

Tel : 071-32271285