استخر بعثت (شیراز)

Beasat - استخر بعثت (شیراز)

آدرس : شیراز -انتهای بلوار ارتش ،روبروی بیست متری صاحب الزمان،کوچه 21

باشگاه ورزشی بعثت -بلوار ارتش

Tel : 071-37391120