استخر جانبازان(بانوان)

janbazan_fe - استخر جانبازان(بانوان)

آدرس : تهران، خیابان قزوین ، دوراهی قپان ، جنب پمپ گاز

استخر جانبازان مخصوص بانوان - دوراهی قپان

Tel : 021 55788881-6