استخر هتل هما (شیراز)

Hotel Homa - استخر هتل هما (شیراز)

آدرس : شیراز - خیابان مشکین فام ،جنب پارک آزادی ،هتل هما

استخر هتل هما -خیابان مشکین فام

Tel : 071-32288000