استخر جانبازان(آقایان)

janbazan_ma - استخر جانبازان(آقایان)

آدرس : تهران، خیابان قزوین ، دوراهی قپان ، جنب پمپ گاز

استخر جانبازان مخصوص آقایان - دوراهی قپان

Tel : 021 55788881-6