استخر سروش (رشت)

Sorosh - استخر سروش (رشت)

آدرس : گیلان -رشت،بلوار لاکان ،بعداز پل طالشان ،جنب دانشگاه راهبرد شمال

استخر سروش -بلوار لاکان

Tel : 013-33425999