استخر اریکه گیلانیان (رشت)

Arike gilaniyan - استخر اریکه گیلانیان (رشت)

آدرس : گیلان -رشت،میدان توشیبا ،چهارراه حشمت،جنب اداره چای

اریکه گیلانیان -چهارراه حشمت

Tel : 013-33615560