استخر 22 بهمن یزد

22Bahman - استخر 22 بهمن یزد

آدرس : یزد- میدان بعثت،خیابان سیدگل سرخ، کوچه شهید چاوشیان

استخر 22بهمن -میدان بعثت

Tel : 035-36215020