استخر معتمدی کارگران

آدرس : تهران، خیابان محمد بخارایی(خزانه) ، بالاتر از ترمینال جنوب ، روبه روی بیمارستان ولی عصر

استخر معتمدی کارگران - ترمینال جنوب

Tel : 021 55317451