استخر بهمن (بانوان) مشهد

Bahman e Puya - استخر بهمن (بانوان) مشهد

آدرس : مشهد - بلوار مصلا ،مصلا 16

استخر دو قلوی بهمن پویا (22 بهمن) - بلوار مصلا، مخصوص بانوان

Tel : 051-33658931