استخر هتل هما 2 مشهد

Hotel Homa 2 - استخر هتل هما 2 مشهد

آدرس : مشهد -بلوار فردوسی، بلوار جانباز جنوبی ،هتل هما

استخر هتل هما 2 - بلوار جانباز

Tel : 051-37611001-9