استخر کوثر (مشهد)

Kosar - استخر کوثر (مشهد)

آدرس : مشهد - قاسم آباد ،بلوار شاهد ، روبروی شاهد 75، بین چهارراه حجاب واندیشه ، مجموعه ورزشی کوثر

مجموعه ورزشی کوثر -قاسم آباد

Tel : 051-36216603