استخر برزی (اسلامشهر)

Barzy - استخر برزی (اسلامشهر)

آدرس : تهران - اسلامشهر ،خیابان زرافشان ،خیابان امام زاده عقیل ،جنب امام زاده عقیل

مجموعه ورزشی برزی -امام زاده عقیل

Tel : 021-56374002