استخر مهنور (یزد)

Mahnoor - استخر مهنور (یزد)

آدرس : یزد -بلوار جمهوری اسلامی ،جنب بانک سپه ، کوچه یاسمن

مجتمع فرهنگی ورزشی رفاهی مهنور -بلوار جمهوری

Tel : 035-35243411-16