استخر رویال پارک

Royal Park - استخر رویال پارک

آدرس : تهران،میدان قدس ،ابتدای دزاشیب ،جنب آتش نشانی ،خیابان رمضانی ،نبش کوچه برادران قاسمی

استخر رویال پارک - نیاوران

Tel : 021-22675667-68